شرايط کارآموز الکترونيکي

شرايط عمومي کارآموز الکترونيکي :

-  توانايي کار با ويندوز و اينترنت

-  توانايي خودآموزي و داشتن انگيزه لازم

-  توانايي کار با سامانه آموزشي مهارت آموزي الکترونيکي سازمان

-  امکان حضور در کارگاههاي عملي با توجه به مرکز مجري انتخابي توسط کارآموز(در صورت تلفيقي بودن دوره )

شرايط اختصاصي :

شرايط اختصاصي هر دوره آموزشي در جدول ثبت نام نام دوره ا در قسمت جزييات بيان شده است، لذا کليه کارآموزان بايد به اين موارد توجه کامل داشته باشند زيرا در صورت عدم تطابق مدارک شخص با اطلاعات وارد شده در سايت ( مانند وضعيت نظام وظيفه، سطح تحصيلات، جنسيت و غيره ) کارآموز مجاز به شرکت در آزمون پاياني نبوده و هيچ مدرکي به ايشان ارائه نمي شود.

حداقل تجهيزات و امکانات مورد نياز جهت استفاده از محتواهاي الکترونيکي :

-  رايانه

-  پهناي باند اينترنت با حداقل 64k ( ترجيحا 128k )

-  نرم افزارهاي مورد نياز

آخرین تغییر: جمعه، 15 اسفند 1393، 1:41 عصر