ضوابط توليد محتوا

به منظور دستيابي به اهداف و مقاصد آموزشي و تسهيل در يادگيري بايد المانهاي آموزشي متعددي (مانند صوت، تصوير، انيميشن، شبيه سازي و غيره) متعددي را در دوره هاي الکترونيکي بکار گرفت. البته نوع و ترکيب المانهاي مورد استفاده بستگي به رويکرد آموزشي دوره دارد. بنابراين توليد مواد يادگيري به نحوي که براي فراگيران با سبک هاي يادگيري متنوع در دسترس باشد، بسيار حائز اهميت است. همچنين فراگيران بايد به شکل معناداري از طريق تعامل با يکديگر و انجام وظايف تعاملي محوله، در فعاليت هاي يادگيري درگير شوند. محتواي دوره بايد متشکل از قطعات يادگيري (Learning Object) باشد. هر قطعه يادگيري، اجزا مستقلي از اطلاعات بوده که بسته به نيازهاي کاربر، در محتواهاي مختلف قابل استفاده مجدد هستند و يک هدف يادگيري را برآورده مي کنند. محتواي الکترونيکي دوره بايد براساس استاندارد SCORM و قابل پياده سازي بر روي LMS اختصاصي سازمان باشد. به منظور مشارکت و تعامل بيشتر فراگيران لازم است هر جلسه شامل مثالها، تمرينات و پروژه هاي پيوسته و تعاملي باشد و از اشکال مختلف آزمون هاي تئوري مانند چندگزينه اي، ارتباط برقرار کردن، عملکردي(بازي) و غيره استفاده شود.

آخرین تغییر: جمعه، 15 اسفند 1393، 1:57 عصر