ارتباط با ما

آدرس پستي : تهران - ميدان توحيد- خيابان نصرت غربي- تقاطع خوش شمالي- پلاک 97- طبقه چهارم - واحد مهارت آموزي الکترونيکي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

تلفن : 66918128

معاون دفتر توسعه فناوريهاي آموزشي : آقاي سيد علي موسوي

آخرین تغییر: یکشنبه، 18 مهر 1395، 11:59 صبح